Tổng quát
Cấp nước Trung An bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ (Ngày đăng: 23/02/2024)

Công tác cán bộ là một trong những công tác được Đảng ủy và Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quan tâm đẩy mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt những cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết trong công việc.

Đầu năm 2024, nhằm tái cơ cấu lại bộ máy và tổ chức hoạt động của các phòng ban sau khi chia lại địa bàn phục vụ, Cấp nước Trung An đã thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ theo quy trình 5 bước, bổ sung cán bộ quản lý cấp trung ở khối kỹ thuật và bộ phận công nghệ thông tin.

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

(Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.)

Theo đó, ngày 22/02/2024, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, Ông Huỳnh Hảo Tài – Giám đốc Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lý Thanh Toàn (1990) hiện là Tổ trưởng Tổ Giảm nước không doanh thu 1 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giảm nước không doanh thu.

Bổ nhiệm ông Phạm Huy Hoàng (1990) hiện là Tổ trưởng Tổ Giảm nước không doanh thu 2 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giảm nước không doanh thu.

Bổ nhiệm cán bộ Phòng Giảm nước không doanh thu.

(Bổ nhiệm cán bộ Phòng Giảm nước không doanh thu.)

Bổ nhiệm ông Trần Quang Huy (1995) hiện là Tổ trưởng Tổ Giảm nước không doanh thu 3 giữ chức vụ Đội Phó Đội Thi công-Tu bổ 1.

Bổ nhiệm cán bộ Đội Thi công-Tu bổ 1.

(Bổ nhiệm cán bộ Đội Thi công-Tu bổ 1.)

Bổ nhiệm ông Phan Hùng Tuấn (1990) hiện là Tổ trưởng Tổ Lập trình giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin.

Bổ nhiệm cán bộ Phòng Công nghệ thông tin.

(Bổ nhiệm cán bộ Phòng Công nghệ thông tin.)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Huỳnh Hảo Tài – Giám đốc Công ty chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm vị trí công tác mới. Bước vào năm 2024, Ông Huỳnh Hảo Tài – Giám đốc Công ty mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực và sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực hơn cùng các Phòng-Ban-Đội phục vụ và phát triển Công ty.

Ông Huỳnh Hảo Tài phát biểu tại hội nghị.

(Ông Huỳnh Hảo Tài – Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị.)

Các cán bộ nhận quyết định đã bày tỏ vinh dự khi được Giám đốc và tập thể lãnh đạo của Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ mới, khẳng định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Giám đốc và tập thể lãnh đạo Công ty; tích cực xây dựng Công ty theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện, tương lai và vững mạnh.

Nguyễn Minh Cường.

Số lượt xem: 672