Đăng ký gắn mới đồng hồ nước
Đăng ký gắn mới đồng hồ nước
(Ngày đăng: 25/05/23)

Thủ tục đăng ký ký gắn mới đồng hồ nước bao gồm:


- Mẫu phiếu đề nghị lắp đặt ĐHN (Phụ lục 1 - Tải tại đây)
1. Đối với hộ gia đình:
1.1 Gắn mới đồng hồ nước không thu phí: hồ sơ gồm:
Quý khách chuẩn bị bản sao có chứng thực xác nhận thông tin về cư trú/căn cước công dân tại địa chỉ gắn ĐHN, một trong những giấy tờ liên quan đến địa điểm yêu cầu lắp đặt ĐHN như:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, nơi có căn nhà tòa lạc, đã nộp lệ phí trước bạ và đăng ký.
- Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền.
- Hợp đồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước (có thời hạn trên một năm).
- Giấy phép xây dựng nhà.
- Giấy cấp số nhà của cơ quan thẩm quyền cấp Quận - Huyện.
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà (kèm bản photo chủ quyền nhà).

1.2 Gắn mới ĐHN có thu phí: Cụ thể tùy theo quy định của Công ty từng thời điểm.
Hồ sơ đầu tư lắp đặt ĐHN có thu phí:

  1. Phiếu đề nghị lắp đặt ĐHN;
  2. Hợp đồng dịch vụ cấp nước;
  3. Biên bản thỏa thuận về việc đầu tư thi công lắp đặt thủy lượng kế;
  4. Một trong các loại giấy đính kèm tại địa chỉ yêu cầu lắp đặt ĐHN sau đây:

* Trường hợp khách hàng không đáp ứng được những giấy tờ liên quan theo khoản 1.1:
- Giấy “thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” của cơ quan có thẩm quyền, có thông tin nơi thường trú trùng với địa chỉ lắp đặt ĐHN ( theo mẫu CT08 ban hành theo thông tư số 56/2021TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An).
- Chứng nhận quyền sử dụng đất (đất trồng cây và đất nông nghiệp) đã có nhà ở.
- Giấy kê khai nhà đất có thể hiện tên chủ sở hữu, bản vẽ vị trí và ký tên đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương;
- Công văn của chính quyền địa phương đề nghị lắp đặt ĐHN;
- Đơn kiến nghị được đầu tư lắp đặt ống cái, ĐHN có nội dung cam kết trám lấp giếng khoan để sử dụng nước sạch và thanh toán hoá đơn tiền nước đầy đủ cho Công ty Trung An (đơn phải được chứng thực chữ ký tại chính quyền địa phương).
- Giấy phép kinh doanh và hợp đồng thuê nhà cá nhân tại vị trí lắp đặt ĐHN.
* Trường hợp khách hàng đầu tư lắp đặt ĐHN thứ 2 trên cùng một bất động sản: tương tự đối với hồ sơ không thu phí  mục 1.1:
- Giấy “thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” của cơ quan có thẩm quyền, có thông tin nơi thường trú trùng với địa chỉ lắp đặt ĐHN ( theo mẫu CT08 ban hành theo thông tư số 56/2021TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An);
- Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khác;
- Giấy cấp nhà hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền;
- Hợp đồng thuê nhà của nhà nước (có thời hạn trên một năm).
- Giấy phép xây dựng;
- Giấy chứng nhận số nhà;
- Quyết định sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của toà án công nhận;
- Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Tờ kê khai, đăng ký nhà đất (có xác nhận của chính quyền địa phương).
Lưu ý: khách hàng cung cấp hồ sơ đính kèm để cấp định mức nước ngay khi ký hợp đồng dịch vụ cấp nước. Các trường hợp bổ sung sau được thực hiện tại phần thủ tục đăng ký định mức nước và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi bổ sung đầy đủ thủ tục cấp định mức.

► Hồ sơ nộp kèm theo để được cấp định mức: Thủ tục đăng ký định mức

2. Đối với Doanh nghiệp:

  • Địa chỉ gắn ĐHN thuộc quyền sở hữu của công ty/ tổ chức:

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Bản sao có chứng thực giấy phép kinh doanh và mã số thuế.

  • Địa chỉ gắn ĐHN do công ty/ tổ chức đi thuê:

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Bản sao có chứng thực giấy phép kinh doanh và mã số thuế;
- Bản sao có chứng thực hợp đồng thuê mặt bằng, nhà đất;
- Giấy cam kết của bên cho thuê với nội dung:

  • Bên cho thuê đồng ý để bên thuê được đứng tên gắn đồng hồ nước tại địa chỉ lắp đặt ĐHN.
  • Bên cho thuê cam kết thanh toán chi phí phát sinh, thanh toán hóa đơn tiền nước còn nợ  cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nếu bên thuê ngưng hợp đồng thuê, di dời nơi khác mà chưa thanh toán hết tiền nước.
  • Giấy cam kết này phải được xác nhận của UBND phường, xã nơi thuê mặt bằng nếu chủ cho thuê là hộ cá nhân hoặc có chữ ký của đại diện pháp luật và con dấu nếu chủ cho thuê là công ty/ tổ chức

Lưu ý:

- Trường hợp bên thuê không đính kèm được giấy cam kết có thể thay thế bằng hình thức đóng tiền ký quỹ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

 

 

Số lượt xem: 33197