Kế hoạch đầu tư xây dựng 2021
Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021
(Ngày đăng: 18/03/21)
STT TÊN DỰ ÁN LOẠI DỰ ÁN MẠNG LƯỚI ĐỊA ĐIỂM
1 Di dời hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý thuộc dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương Dự án kết thúc xây dựng, quyết toán vốn Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước Q12
2 Di dời hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Văn Mười (từ đường Liên Xã đến cửa xả 5/4), huyện Hóc Môn Dự án khởi công mới trong năm 2021 Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước HM
3 Di dời hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười (Quốc lộ 22 – Phan Văn Hớn), huyện Hóc Môn Dự án khởi công mới trong năm 2021 Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước HM
4 Di dời hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý thuộc dự án Xây dựng mới cầu Hang Ngoài, quận Gò Vấp Dự án khởi công mới trong năm 2021 Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước GV
5 Di dời hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên văn hóa) Dự án khởi công mới trong năm 2021 Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước GV
6 Di dời hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý thuộc dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh) huyện Hóc Môn Dự án đăng ký mới Di dời HM
7 Dự án thiết lập phân vùng tách mạng Quận 12 (đợt 1) Dự án kết thúc xây dựng, quyết toán vốn GNTTTT Q12
8 Dự án thiết lập phân vùng tách mạng Quận Gò Vấp (đợt 1) Dự án khởi công mới trong năm 2021 GNTTTT GV
9 Thiết lập phân vùng tách mạng và hoàn thiện mạng lưới DMA TTN.3
Giao lộ Phan Văn Hớn -  Quốc Lộ 1A
Giao lộ Phan Văn Hớn -  Tân Thới Nhất 1
Dự án chuần bị đầu tư GNTTTT Q12
10 Thiết lập phân vùng tách mạng và hoàn thiện mạng lưới DMA TL.3
Giao lộ Hà Huy Giáp -  Thạnh Lộc 19
Giao lộ Hà Huy Giáp -  Thạnh Lộc 18
Giao lộ Thạnh Lộc 19 - Hẻm số 10
Giao lộ Thạnh Lộc 17 – Thạnh Lộc 27
Dự án chuần bị đầu tư GNTTTT Q12
11 Mua sắm đồng hồ tổng và thiết bị ghi nhận dữ liệu phục vụ phân vùng tách mạng các DMA TTN.1_MR, TTN.2, ĐT.3, ĐT.4, TX.1 Dự án khởi công mới trong năm 2021 Mua sắm tài sản  
12 Phát triển mạng lưới cấp nước lề trái đường Tô Ký (từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Đặng Thúc Vịnh) huyện Hóc Môn Dự án kết thúc xây dựng, quyết toán vốn PTMLC3 HM
13 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Tô Ký (từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Đặng Thúc Vịnh) huyện Hóc Môn Dự án kết thúc xây dựng, quyết toán vốn PTMLC3 HM
14 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 5). Khởi công: 17/3/2021
Hoàn thành dự kiến: 29/5/2021
Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
15 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 8)
Khởi công: 22/3/2021
Hoàn thành dự kiến: 5/5/2021
Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
16 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 4)
Khởi công: 22/3/2021
Hoàn thành dự kiến: theo tiến độ phối hợp mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh
Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
17 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước Quận Gò Vấp (đợt 2) Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 GV
18 Lắp đặt tuyến ống cấp nước Ø125 HDPE tuyến hẻm 155 Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
19 Lắp đặt tuyến ống cấp nước Ø100 uPVC tuyến hẻm số 30 tổ 12 đường TL03, phường Thạnh Lộc quận 12 Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 Q12
20 Lắp đặt tuyến ống cấp nước Ø125 HDPE tuyến:
- Hẻm 6/3B Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.
- Hẻm 48/24 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn
Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
21 Lắp đặt tuyến ống cấp nước Ø100 uPVC:
- Hẻm 118/6 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp.
- Hẻm 87/30 Đường số 27, Phường 6, Quận Gò Vấp.
- Hẻm 496/63/4 Dương Quảng Hảm, Phường 6 Quận Gò Vấp
Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 GV
22 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 6)
Dự kiến tháng 4/2021 khởi công
Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
23 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 3) Dự án khởi công mới trong năm 2021 PTMLC3 HM
24 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 7) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 HM
25 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 10) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 HM
26 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 9) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 HM
27 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thạnh Xuân, quận 12 (đợt 5) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 Q12
28 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước Quận 12 (đợt 1) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 Q12
29 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn (đợt 6) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 HM
30 Phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (đợt 9) Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 HM
31 Phát triển mạng lưới cấp nước thị trấn Hóc Môn, xã Tân Xuân, xã Trung Chánh huyện Hóc Môn Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 HM
32 Hoàn thiện mạng lưới phường 6 quận Gò Vấp Dự án chuần bị đầu tư PTMLC3 GV
33 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý (đợt 1) Dự án đăng ký mới PTMLC3 GV,Q12, HM
34 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước huyện Hóc Môn (đợt 11) Dự án đăng ký mới PTMLC3 HM
35 Hoàn thiện mạng lưới cấp nước và phát triển tăng áp Quận 12 (đợt 2) Dự án đăng ký mới PTMLC3 Q12
36 Sửa chữa ống mục quận Gò Vấp (đợt 1)
Dự kiến tháng 4/2021 khởi công
Dự án khởi công mới trong năm 2021 SCOM GV
37 Sửa chữa, thay mới trụ cứu hoả bị hư hỏng huyện Hóc Môn Dự án khởi công mới trong năm 2021 SCOM HM
38 Sửa chữa, thay mới trụ cứu hoả bị hư hỏng Quận 12 Dự án khởi công mới trong năm 2021 SCOM Q12
39 Đầu tư nâng cấp thay mới tuyến ống Trạm cấp nước Hóc Môn Dự án khởi công mới trong năm 2021 Thay ống mới HM
40 Đầu tư nâng cấp thay mới tuyến ống Trạm cấp nước Thạnh Lộc Dự án khởi công mới trong năm 2021 Thay ống mới Q12
41 Đầu tư thay mới ống mục khu vực quận Gò Vấp (đợt 2) Dự án đăng ký mới Thay ống mới GV
42 Đầu tư thay mới tuyến ống khu vực quận 12 (đợt 1) Dự án đăng ký mới Thay ống mới Q12
Số lượt xem: 3017