Phát triển mạng lưới Quận 12
(Ngày đăng: 29/06/15)

 
DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 2015
 
S
T
T
Danh mục công trình Năng lực
thiết kế
Tổng mức đầu tư
(tr.đồng)
Thời gian hoàn thành (bắt đầu - kết thúc)   Số hộ dân được cấp nước Ghi chú
Thi công - Hoàn thành Lắp đặt đồng hồ nước
Chiều dài Cỡ ống
II. QUẬN 12: 212,202m   382,664     37,819  
1 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thạnh Xuân Quận 12 (đợt 1) 1,558m Ø180 13,295 22/3/2015- 1/6/2015- 1,612 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 485 cái
    6,746m Ø125   31/5/2015 1/7/2015    
    26m Ø150          
    142m Ø100          
2 Phát triển mạng lưới cấp nước các hẻm phường Thạnh Lộc, Quận 12, đợt 1 1,215m Ø150 14,740 21/3/2015- 31/5/2015- 1,923 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 336 cái
    10,320m Ø100   30/5/2015 30/6/2015    
3 Phát triển mạng lưới cấp nước các hẻm phường An Phú Đông, Quận 12, đợt 1 2,223m Ø150 14,940 10/3/2015- 20/5/2015- 498 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN
    8,079m Ø100   19/5/2015 19/6/2015    
4 Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 9 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 1,639m Ø180 7,499 21/3/2015- 31/5/2015- 780 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 400 cái
    3,039m Ø125   30/5/2015 30/6/2015    
5 Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 3 phường Trung Mỹ Tây Quận 12 1,919m Ø125 6,484 1/4/2015- 11/6/2015- 868 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 578 cái
    1,145m Ø180   10/6/2015 11/7/2015    
    934m Ø225          
6 Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 7 phường Tân Hưng Thuận Quận 12 365m Ø150 8,143 21/3/2015- 31/5/2015- 1,086 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 1086 cái
    4,993m Ø100   30/5/2015 30/6/2015    
7 Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 4, khu phố 5 phường Trung Mỹ Tây Quận 12 2,305m Ø225 13,551 11/4/2015- 21/6/2015- 1,447 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN
    1,174m Ø180   20/6/2015 21/7/2015    
    3,706m Ø125          
8 Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 6, khu phố 7 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 2,289m Ø180 11,207 11/4/2015- 21/6/2015- 1,262 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN, đã gắn được 523 cái
    5,282m Ø125   20/6/2015 21/7/2015    
9 Phát triển mạng lưới cấp nước khu phố 1 phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 1,964m Ø180 7,218 27/5/2015- 6/8/2015- 775 - Đã thi công xong
- Đang triển khai lắp đặt ĐHN
    2,795m Ø125   5/8/2015 5/9/2015    
    124m Ø50          
10 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, đợt 1 1,250m Ø180 13,293 18/7/2015- 27/9/2015- 2,070 Phát lệnh khởi công
    8,280m Ø125   26/9/2015 27/10/2015    
    491m Ø50          
11 Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải đường Nguyễn Ảnh Thủ (từ Quốc lộ 22 đến Hương lộ 80B) Quận 12 3,519m Ø225 8,762 2/9/2015- 12/11/2015- 293 Đang lập HSMT
          11/11/2015 12/12/2015    
12 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành quận 12 (đợt 1) 1,160m Ø180 11,223 18/7/2015- 27/9/2015- 2,040 Phát lệnh khởi công
    7,482m Ø125   26/9/2015 27/10/2015    
13 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành quận 12 (đợt 2) 1,781m Ø180 12,309 18/7/2015- 27/9/2015- 2,008 Phát lệnh khởi công
    7,866m Ø125   26/9/2015 27/10/2015    
14 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Đông Hưng Thuận quận 12 (đợt 2) 172m Ø150 15,000 2/9/2015- 12/11/2015- 2,149 Đang lập HSMT
    11,219m Ø100   11/11/2015 12/12/2015    
15 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An quận 12 (đợt 1) 2,000m Ø180 15,000 18/7/2015- 27/9/2015- 1,774 Phát lệnh khởi công
    5,000m Ø125   26/9/2015 27/10/2015    
16 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp quận 12 (đợt 1) 2,000m Ø180 15,000 19/10/2015- 9/12/2015- 1,567 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
    5,000m Ø125   8/12/2015 8/1/2016    
17 Phát triển mạng lưới cấp nước quốc lộ 1A và các hẻm phường Tân Thới Hiệp quận 12 3,000m Ø180 15,000 15/10/2015- 5/12/2015- 1,667 Đang lập HSMT
    4,000m Ø125   4/12/2015 4/1/2016    
18 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành, quận 12 (đợt 3) 2,000m Ø150 15,000 25/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Thẩm định nhiệm vụ khảo sát
- Thoả thuận tuyến Q.12 
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
19 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Hiệp Thành, quận 12 (đợt 4) 2,000m Ø150 15,000 25/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Hoàn chỉnh NVKS trình thẩm định
- Hoàn chỉnh HS thoả thuận tuyến Q.12
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
20 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thạnh Xuân, quận 12 (đợt 2) 2,000m Ø150 15,000 15/10/2015- 1/1/2016- 1,167 Hoàn chỉnh BCKS, báo cáo kinh tế kỹ thuật
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
21 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 2) 2,000m Ø150 15,000 27/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Thương thảo và ký HĐ KSTK
- Thoả thuận tuyến Q12 
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
22 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 3) 2,000m Ø150 15,000 27/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Thương thảo và ký HĐ KSTK
- Thoả thuận tuyến Q12 
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
23 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 4) 2,000m Ø150 15,000 27/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Thương thảo và ký HĐ KSTK
- Hoàn chỉnh HS thoả thuận tuyến Q12
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
24 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (đợt 5) 2,000m Ø150 15,000 27/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Đang thoả thuận tuyến Q12
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
25 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 2) 3,000m Ø150 15,000 2/10/2015- 1/1/2016- 1,167 Thẩm định NVKS
    4,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
26 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 3) 3,000m Ø150 15,000 2/10/2015- 1/1/2016- 1,167 Thẩm định NVKS
    4,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
27 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (đợt 4) 3,000m Ø150 15,000 2/10/2015- 1/1/2016- 1,167 Thẩm định NVTK điều chỉnh
    4,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
28 Phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An, quận 12 (đợt 2) 2,000m Ø150 15,000 1/11/2015- 1/1/2016- 1,167 Thương thảo và ký HĐ KSTK
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
29 Phát triển mạng lưới cấp nước phường An Phú Đông, quận 12 (đợt 2) 2,000m Ø150 15,000 15/10/2015- 1/1/2016- 1,167 - Hoàn chỉnh NVKS trình thẩm định
    5,000m Ø100   31/12/2015 31/1/2016    
Số lượt xem: 4282